Προβλήματα υγρασίας κατοικιών

Προβλήματα υγρασίας κατοικιών

Υγρασίες στις στέγες και σε άλλα δομικά στοιχεία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική θερμότητα ενός υλικού, τόσο περισσότερη ενέργεια (θερμότητα) απαιτείται για να θερμανθεί ή να κρυώσει. Αυτό προκύπτει από τη σχέση Q = m . c . dT. Όπου Q η παρεχόμενη θερμότητα, m η μάζα του σώματος, c η ειδική θερμότητα και dT η διαφορά θερμοκρασίας. Η ειδική θερμότητα του νερού είναι (1 Kcal / kg oC) μεγαλύτερη από αυτή των άλλων δομικών υλικών του κτιρίου (τσιμέντο 0.177, χάλυβας 0.12, γυαλί 0.2, ξύλο 0.6Kcal/ kg oC). Έτσι, προκύπτει ότι το νερό αποθηκεύει...

read more

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.