Ηλεκτρολογικές εφαρμογές θερμογραφίας

Οι θερμοκάμερες μπορούν να ανακαλύψουν φθαρμένα υλικά οι λανθασμένες συνδέσεις σε ηλεκτρικούς πίνακες σε κινητήρες ή σε άλλα ηλεκτροφόρα κομμάτια μηχανών διατηρώντας τις συσκευές σε καλή κατάσταση, αποφεύγοντας άσκοπα σταματήματα στη παραγωγή και μειώνοντας τον κίνδυνο φωτιάς. Στο εσωτερικό ενός υποσταθμού, η ανίχνευση υπερφορτισμένων κυκλωμάτων στο σύστημα ελέγχου σε συνδυασμό με τον εντοπισμό χαλαρών ή ακατάλληλων συνδέσεων, φθαρμένων καλωδίων και κακής μόνωσης των συσκευών, αποτελούν εφαρμογές της υπέρυθρης θερμογραφίας.      ...

read more

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.