Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»; Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100...

read more

Υπηρεσίες

    Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση ΠΕΑ.Παρακάτω σας παραθέτουμε τα στάδια υλοποίησης.   Η Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 1. Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης Από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση  συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή(όπως έκδοση ΠΕΑ, σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κ.α.) και του ιδιοκτήτη διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το...

read more

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και...

read more

Δικαιολογητικά

Τα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης του κάθε ακινήτου,ΠΡΙΝ απο την επίσκεψη του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι τα εξής: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ………………………………………………………………….. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ………………………………………………………………… ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: ………………………………………………………………………… ΑΦΜ: ……………………………………………ΔΟΥ:  ………………………………………. ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………………………………………. Δικαιολογητικά που παραδόθηκαν:  1. Οικοδομική Άδεια  2. Κάτοψη  διαμερίσματος – κατοικίας –κτηρίου 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα κτηρίου  4. Αποδεικτικό...

read more

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.