Υπέρυθρη ακτινοβολία

340px-Spectre_visible_light_el

Ο Hershel ήταν αυτός που ανακάλυψε πρώτος την υπέρυθρη ακτινοβολία, καθώς μελετούσε τις φασματικές ιδιότητες της ηλιακής ακτινοβολίας με την χρήση ενός πρίσματος. Οι παράλληλες ακτίνες του ήλιου πέφτοντας πάνω στο πρίσμα διασκορπίζονταν σε διαφορετικά χρώματα. Από σύμπτωση ή όχι, ένα θερμόμετρο βρισκόταν στο τραπέζι, όπου το ηλιακό φάσμα ήταν ορατό. Ο Hershel παρατήρησε ότι η θερμοκρασία που έδειχνε το θερμόμετρο αυξήθηκε, ακόμα και όταν το τοποθέτησε δίπλα στο ορατό φάσμα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε τον Hershel στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχει μια μη ορατή ακτινοβολία που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του θερμομέτρου. Επειδή το φαινόμενο παρατηρήθηκε δίπλα στην ερυθρή περιοχή του ορατού φάσματος, ο Hershel ονόμασε την ακτινοβολία αυτή infrared (υπέρυθρη).

Αυτού του τύπου η ακτινοβολία αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της θερμικής ακτινοβολίας. Το μήκος κύματός της κυμαίνεται από 0.76 μm – 103 μm. Το εύρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας διαχωρίζεται, επίσης, σε near-infrared (0,76 µm … 1.5 µm), σε shortwave infrared (1.5 μm…3μm), σε middle infrared (3 μm…5.5 μm) και thermal infrared (5.5μm…103 μm).

Όλα τα σώματα που βρίσκονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη απ’ αυτή του απολύτου μηδενός (273.15 K ή 0 οC) εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία σε περιοχές της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Έτσι υπέρυθρες μηχανές απεικόνισης συλλαμβάνουν τις υπέρυθρες ακτίνες που εκπέμπει το σώμα και δημιουργούν τα διαγράμματα θερμοκρασιακών διαφορών, που εμφανίζονται στην επιφάνεια του σώματος, (θερμογράφημα). Οι υπέρυθρες φωτογραφικές μηχανές δίνουν εικόνες από τις αόρατες υπέρυθρες ακτίνες και παρέχουν ακριβή ικανότητα εξ αποστάσεως μέτρησης θερμοκρασίας.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.