Προβλήματα υγρασίας κατοικιών

humidity_on_thermography_audits_featured

Υγρασίες στις στέγες και σε άλλα δομικά στοιχεία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική θερμότητα ενός υλικού, τόσο περισσότερη ενέργεια (θερμότητα) απαιτείται για να θερμανθεί ή να κρυώσει. Αυτό προκύπτει από τη σχέση Q = m . c . dT. Όπου Q η παρεχόμενη θερμότητα, m η μάζα του σώματος, c η ειδική θερμότητα και dT η διαφορά θερμοκρασίας. Η ειδική θερμότητα του νερού είναι (1 Kcal / kg oC) μεγαλύτερη από αυτή των άλλων δομικών υλικών του κτιρίου (τσιμέντο 0.177, χάλυβας 0.12, γυαλί 0.2, ξύλο 0.6Kcal/ kg oC). Έτσι, προκύπτει ότι το νερό αποθηκεύει εύκολα θερμότητα και ζεσταίνεται και κρυώνει αργότερα από τα άλλα δομικά υλικά του κτιρίου.

Η θερμογραφία εκμεταλλεύεται τις θερμικές ιδιότητες του νερού και εφαρμόζεται όταν οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των δομικών υλικών του κτιρίου και του νερού είναι οι μέγιστες δυνατές. Γι’ αυτό οι μετρήσεις γίνονται συνήθως περίπου μια με δύο ώρες μετά τη δύση του ηλίου και σπανιότερα μετά την ανατολή του ηλίου.

Μετά τη δύση του ηλίου, το νερό διατηρεί τη θερμότητά του περισσότερη ώρα από τα υπόλοιπα δομικά υλικά της οροφής κτιρίου, τα οποία έχουν ήδη κρυώσει. Με το θερμογράφημα βρίσκουμε έτσι τα σημεία της οροφής, που έχουν υψηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή τα σημεία της οροφής όπου υπάρχει υγρασία.

Μετά την ανατολή του ηλίου το νερό εξακολουθεί να έχει χαμηλή θερμοκρασία περισσότερη ώρα από τα άλλα δομικά υλικά της οροφής του κτιρίου, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει υψηλότερη θερμοκρασία. Έτσι, με το θερμογράφημα στην περίπτωση αυτή βρίσκουμε τα σημεία με τη χαμηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή, τα σημεία της οροφής που υπάρχει υγρασία.

 

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες συνηθισμένα προβλήματα υγρασίας σε σπίτια.

 thermografia_real_home_pictures_1

thermografia_real_home_pictures_2

thermografia_real_home_pictures_3

thermografia_real_home_pictures_4

thermografia_real_home_pictures_5

thermografia_real_home_pictures_6

thermografia_real_home_pictures_7

thermografia_real_home_pictures_8

 

 

 

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.