Θερμογραφία στα φωτοβολταϊκά

Σε μια άρτια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα πρέπει πρωταρχικά να έχει διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει η μέγιστη απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, και υψηλό κέρδος στον επενδυτή. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασης, δίχως βλάβες σε βάθος χρόνου, η επιστήμη της θερμογραφίας δίνει βασική βοήθεια, στον έλεγχο της ποιότητας και απόδοσης της εγκατάστασης. Η θερμογραφία είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος ελέγχου( nd κατά την οποία η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά δίχως να έχουμε διακοπές κατά την διαδικασία ελέγχου, που έχουν αξιοσημείωτη απώλεια εισοδήματος, κυρίως σε μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρήση θερμοκάμερας για αξιολόγηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έχει σαν βασικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι οι έλεγχοι γίνονται σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Τμήματα της εγκατάστασης ελέγχονται για: Θερμοκρασιακές ανωμαλίες στο πάνελ, κατά την λειτουργία του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μειωμένη απόδοση του φ/β πλαισίου, λόγω της υπερθέρμανσης. Θερμοκρασιακές ανωμαλίες υποσταθμού. Μπορούμε να διακρίνουμε την πηγή της θερμότητας από ενδεχόμενη φθορά των πηνίων, έλλειψη λαδιού ή ύπαρξη υγρασίας στο κύκλωμα λαδιού. Αύξηση θερμοκρασίας πινάκων εγκατάστασης. Ενδεχόμενη υπερθέρμανση των ασφαλειών στους πίνακες, αυξάνουν τις απώλειες και μειώνουν την διάρκεια ζωής τους, λόγω της συνεχούς θερμικής καταπόνησης. Χαλαρή σύνδεση ακροδεκτών. Οι ακροδέκτες οι οποίοι δεν είναι σωστά συνδεδεμένοι (χαλαρή σύνδεση αυτών) έχουν αυξημένη αντίσταση, με αποτέλεσμα αυτό να μεταφράζεται σε αύξηση της θερμότητας τους.

Τι μπορούμε να δούμε σε μια θερμική εικόνα:

Στην περίπτωση που υπάρχουν περιοχές στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο οι οποίες είναι θερμότερες έναντι κάποιων άλλων, τότε αυτές οι περιοχές είναι ξεκάθαρες στην θερμική εικόνα. Σε συνάρτηση πάντα με το σχήμα και το σημείο στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι θερμές περιοχές, μπορούμε να εξάγουμε διαφορετικά συμπεράσματα κάθε φορά. Στην περίπτωση που ένα ολόκληρο φ/β πλαίσιο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ένα γειτονικό του με τις ίδιες συνθήκες, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει γενικότερο πρόβλημα στην ηλεκτρολογική του σύνδεση. Στην περίπτωση όμως που έχουμε μεμονωμένες υπέρθερμες κυψέλες στο φ/β, τότε το πρόβλημα φαίνεται να είναι σε ελαττωματική δίοδο bypass ή σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα λόγω ανομοιομορφίας των κυψελών που έχουν συνδεθεί εν σειρά στο πλαίσιο.

Ο θερμογραφικός έλεγχος στα φωτοβολταϊκά συστήματα  επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό τοπικών σφαλμάτων κυρίως στην κυψέλη καθώς και σε ολόκληρη την φ/β γεννήτρια, καθώς και τον εντοπισμό πιθανού σφάλματος ηλεκτρολογικής σύνδεσης. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με πλήρες φορτίο και πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, και δεν απαιτούν το σύστημα να διακόψει την λειτουργία του.

 

Η εταιρία μας έχοντας στην κατοχή της τον απαραίτητο εξοπλισμό, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες θερμογράφησης. Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να είτε να διαγνώσουμε προβλήματα σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τα οποία δεν είναι εμφανή είτε να κάνουμε καλύτερη προληπτική συντήρηση ώστε να μήν αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο μέλλον.Πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την βελτιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής του, η εταιρία μας είναι από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα η οποία παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες θερμογράφησης σε συστήματα φωτοβολταϊκών.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι , όλος ο εξοπλισμός και κυρίως οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες δεν έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα (πχ hot spots).Μία φωτοβολταϊκή γεννήτρια η οποία έχει κάποιο ελάττωμα το οποίο προέκυψε είτε κατά την διάρκεια μεταφοράς και τοποθέτησής της στο έργο, είτε λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, επηρεάζει μειώνοντας την απόδοση ολόκληρου του έργου. Τις περισσότερες φορές είναι εξαιρετικά δύσκολο ( χωρίς την χρήση της θερμογραφίας ) να διαπιστώσουμε με επιστημονικό τρόπο ότι ένα σύστημα λειτουργεί στον βέλτιστο βαθμό απόδοσής του, καθώς μια απώλεια της τάξης του 2 – 4% δέν γίνεται αντιληπτή. Η απώλεια αυτή σε ένα έργο 10kw με ετήσιες απολαβές 8000€, μεταφράζεται σε 160 – 320€/χρόνο, δηλαδή σε 4000 – 8000€ τα 25 χρόνια. Είναι προφανές ότι σε έργα επί γηπέδου ισχύος μεγαλύτερα των 20kW είναι επιτακτική η ανάγκη θερμογράφησης.

Φωτογραφίες απο θερμογραφία σε Φωτοβολταϊκά (hot spot):

thermografia.gr_photovoltaic_hot_spot

 

 

Φωτογραφίες απο θερμογραφία σε Φωτοβολταϊκά:

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.