Δικαιολογητικά

thermografia.gr_paperwork405

Τα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης του κάθε ακινήτου,ΠΡΙΝ απο την επίσκεψη του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι τα εξής:

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: …………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: …………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: …………………………………………………………………………

ΑΦΜ: ……………………………………………ΔΟΥ:  ……………………………………….

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: …………………………………………………………………….

Δικαιολογητικά που παραδόθηκαν: 

1. Οικοδομική Άδεια 

2. Κάτοψη  διαμερίσματος – κατοικίας –κτηρίου

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα κτηρίου 

4. Αποδεικτικό τακτοποιήσεων Η/Χ, Τακτοποιήσεις με το Ν.4014/2011

5. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου  (ΚΑΕΚ)  ή Αρ.  Δήλωσης και  Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου.

6. Συμβόλαιο κατοικίας ή Σύσταση.  

7. Φωτογραφία του κτηρίου σε ψηφιακή μορφή που να διακρίνεται η Ιδιοκτησία ή το διαμέρισμα

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.